Nieuws

Overijsselse Vrijwilligersprijs voor Landschapsvereniging de Reggestreek

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

In Wierden zijn donderdag de Overijsselse vrijwilligersprijzen uitgereikt door Niels van Hoorn, statenlid in de provincie. De prijs is een blijk van waardering voor honderd vrijwilligers in Overijssel, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving. In de gemeente Wierden ging de prijs naar vier organisaties die zich inzetten voor de samenleving.

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt.

“Landschapsvereniging De Reggestreek
Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.
Sinds 1998 zet deze vereniging zich met vele vrijwilligers en bewoners uit het  buitengebied in voor het onderhoud en de versterking van het (coulissen) landschap en de natuur in de gemeente Wierden.”
In Wierden zijn donderdag de Overijsselse vrijwilligersprijzen uitgereikt door Niels van Hoorn, statenlid in de provincie. De prijs is een blijk van waardering voor honderd vrijwilligers in Overijssel, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving. In de gemeente Wierden ging de prijs naar vier organisaties die zich inzetten voor de samenleving.

Boomdeeldag zaterdag 10 december groot succes!

 
Afgelopen zaterdag 10 december reden de auto’s met aanhangers af- en aan bij Loon- en Grondverzetbedrijf Ten Cate aan de Vossenbosweg. Maar liefst 235 bomen en 3000 stuks plantgoed werden opgehaald door 24 inwoners uit het buitengebied van de gemeente.
 
Vrijwilligers van de Landschapsvereniging De Reggestreek zorgden samen met Martin Degen van Landschap Overijssel /Gemeente Wierden voor alle organisatie en het uitdelen van de juiste bomen aan de juiste deelnemers. Ook wethouder Gertjan ten Brinke hielp mee de bomen en palen in te laden.
 
Elke inwoner een boom
Deze boomdeeldag is tot stand gekomen door financiële bijdragen van de Provincie Overijssel en de gemeente Wierden. De provincie wil dat de komende jaren voor elke inwoner van Overijssel een boom geplant wordt: 1.100.000 bomen in totaal. Ook de gemeente Wierden helpt daar graag aan mee. Iedereen die mee deed kon kiezen uit verschillende streekeigen bomen en plantgoed. Zowel gewone bomen als (hoogstam-)fruitbomen krijgen zo een plek in het Wierdens landschap.
 
 Ook een boom?
Heeft u deze actie gemist maar heeft u nog een goede plek voor één of meer bomen? Kijk dan eens op www.iedereeneenboom.nl. Of neem eens een kijkje op www.dereggestreek.eu.
 

Boomdeeldag

Boomdeeldag: voor alle inwoners uit het buitengebied van de gemeente Wierden een boom

Er komen Boomdeeldagen aan! Dat betekent dat ook inwoners uit het buitengebied van de Gemeente Wierden bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Deze bomen kunnen opgehaald worden op de Boomdeeldag op 10 december.

Bomen voor een klein prijsje

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Landschapsvereniging de Reggestreek en de gemeente Wierden delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van een kwart van de totale kosten (eigen bijdrage tussen €37,50 en €250,-). De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

Voor iedereen die in het buitengebied woont

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Wierden woont. Met een plek voor bomen en/of bosplantsoen kan de lokale biodiversiteit en de landschapsstructuur versterkt worden. Dit kan in een klein landschapselement of op het erf.
Online aanvragen van 15 juni tot 30 juli

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om plantmateriaal online aan te vragen, via boomdeeldagen https://landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen

Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen. De eigen bijdrage is maximaal €250,-. Driekwart van het totale bedrag met een maximum van €1000,- wordt door de provincie en gemeente aangevuld. Op zaterdag 10 december 2022 kan het plantmateriaal door inwoners van de gemeente Wierden opgehaald worden, er wordt later gecommuniceerd waar dat zal plaatsvinden.

Wethouder Johan Coes: “Bomen en bosplantsoen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en zeker ook het landschap van onze gemeente en provincie. Mooi dat we op deze manier samen met inwoners van ons buitengebied kunnen bijdragen aan een groenere gemeente.”

1,1 miljoen bomen

Deze ‘Iedereen een Boom-actie’ is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van het mooie Overijssel draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Meer informatie lees je op www.iedereeneenboom.nl.

Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek delen gratis zaadmengsels uit voor meer biodiversiteit

Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek delen gratis zaadmengsels uit voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is goed voor vogels, bijen en andere insecten. Naast een prachtig, kleurrijk aangezicht helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom wil de gemeente in samenwerking met Landschapsvereniging De Reggestreek de biodiversiteit vergroten door gratis zaadmengsels beschikbaar te stellen.

Aanmelden

Inwoners van de gemeente Wierden (zowel de kernen als het buitengebied) kunnen zich van 1 tot 18 maart 2022 aanmelden via www.wierden.nl/bloemenmengsel. Onder vermelding van naam, adres en het aantal meters grond dat ze willen inzaaien. Via bovenstaande link zijn ook zaaitips te vinden. 

 Met de bloemenmengsels kunnen tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond worden ingezaaid. Om veel effect te hebben is er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel. In de bebouwde kom minimaal 10 vierkante meter, in het buitengebied gaat het om minimaal 200 vierkante meter.

 

Belangrijk voor mens en natuur

“Biodiversiteit is belangrijk voor mens en natuur. We zijn blij dat we de actie die Landschapsvereniging De Reggestreek vorig jaar startte nu samen kunnen voortzetten. Door samen te werken kunnen we een nog groter gebied in de gemeente Wierden voorzien van prachtige stroken met bloemen”, aldus wethouder Johan Coes.

Afhalen

De bloemenmengsels kunnen begin april worden afgehaald, zodat vanaf half april kan worden ingezaaid. Over precieze datum, tijd en plaats om af te halen worden inwoners die zich voor de actie aanmelden t.z.t. bericht via de mail. Landschapsvereniging De Reggestreek zal inwoners van het buitengebied informeren, de gemeente informeert inwoners van de kernen.

 

 

Landschapsvereniging de Reggestreek zorgt voor kleurige en geurende kavels

Natuur & Milieu

Vergroten van biodiversiteit in gemeente Wierden

Tonnie Nooteboom zaait zijn kavel in met bloemenmengsels.

ZUNA – Landschapsvereniging de Reggestreek zet zich in de gemeente Wierden in voor het behoud van de leefbaarheid van het buitengebied. De begrippen ecologie en economie gaan wat de leden betreft hand in hand en zodoende worden meerdere projecten met succes uitgerold op het Wierdense platteland. De vereniging zorgt onder meer voor de authentieke houten hekwerken die op diverse kavels te vinden zijn. Maar ook streekeigen hagen en hoogstamfruitbomen verschijnen op advies van de Reggestreek. Een ander project dat dit voorjaar weer met succes is uitgerold is het aan de leden beschikbaar stellen van bloemenmengsels, om zo de biodiversiteit in de streek te bevorderen en bovendien ook een prachtig kleurrijk aanzicht te creëren.

Voor de leden is een akkermengsel met zaden van zo’n vijftien verschillende bloemsoorten beschikbaar. “We leveren dit mengsel gratis aan onze leden, tot een maximum bedrag van 250 euro,  goed voor zo’n twee derde hectare. Het zijn echter vaak wat kleinere kavels, meestal een strook langs een akker of weiland of een braakliggend stukje grond zoals hier in Zuna”, duiden bestuursleden Jan Nollen en Bert Ooms. De vereniging bekostigt de actie zelf, dankzij de contributie die van de leden geïnd wordt. Steun van de gemeente is er niet, in tegenstelling tot buurgemeenten. Wachten op wat centen duurde de bestuurders te lang en zodoende sloegen ze zelf de hand aan de ploeg.

Agrariërs en buurtgenoten Tonnie Nooteboom en Joop Roelofs hebben meerdere lappen grond in eigendom nabij de Ireneweg in Zuna. Behalve het runnen van hun boerenbedrijf, hebben ze aandacht voor flora en fauna. Met name Nooteboom zag met ledenogen aan hoe maatregelen van de overheid hem er toe dwongen om landbouwgronden op een haast negatieve wijze te bewerken. “De kieviet heb ik daardoor zien komen en gaan.” Hij draagt graag een steentje bij aan natuur en milieu en heeft het zaadmengsel besteld, om dit op het met stalmest bewerkte kaveltje op authentieke wijze (met de hand) in te zaaien. 

Nooteboom: “Ik kan enorm van de natuur genieten. Ik tijdens het werken met plezier even op een boomstam zitten, in dat bosje dat aan deze kavel grenst. De stilte en de natuur om je heen: vogels, reeën, ga zo maar door. Landbouw en natuur kunnen en horen hand in hand te gaan…  Daarom zaai ik ook die mengels nu. De bloemen zorgen straks voor insecten en die trekken weer vogels aan en ga zo maar door… Als boer maak ik daarom graag een offertje voor de natuur. Productie is belangrijk, maar er is meer…”

Het stukje grond in Zuna is één van de ongeveer veertig kavels die in de gemeente Wierden nu op deze wijze zijn ingezaaid. Hierdoor ontstaan voedselgebiedjes voor diverse insecten, die weer bron van voedsel zijn voor onder meer vogels. Daardoor helpt het om plaaginsecten zoals de processierups te bestrijden, omdat deze stroken natuurlijke vijanden aantrekken. “Ik heb hier ook al een strook met Zonnekroon ingezaaid, die bloemen zorgen straks voor voedsel voor de bij. En iets verderop gaan we daarom ook nog een bijenhotel plaatsen”, vertelt Roelofs, zelf ook imker. Met al deze inspanningen moet de biodiversiteit in dit gebied vergroot worden.

Artikel is met toestemming overgenomen uit ‘de Wiezer’ van 30 april 2021

https://www.dewiezer.nl/dewiezer/natuur-et-milieu/landschapsvereniging-de-reggestreek-zorgt-voor-kleurige-en-geurende-kavels-1

Mini zaaifreescombinatie beschikbaar

Heb je teveel oppervlakte om met de hand in te zaaien dan is daar ook een oplossing voor. Arjan Nijmeijer stelt namelijk een mini zaaifreescombinatie van 1m breed en voor het transport ervan ook een aanhanger beschikbaar. Arjan vraagt wel een kleine vergoeding. Als je van de mini zaaifreescombinatie gebruik wilt maken kun je contact met hem opnemen.

Arjan Nijmeijer, 06 238 143 90.