Nieuws

Gratis zaadmengsel voor meer biodiversiteit

Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek delen weer gratis zaadmengsels uit voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is goed voor vogels, bijen en andere insecten. Naast een prachtig, kleurrijk aangezicht helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom gaat de gemeente – na het succes van de actie afgelopen jaren – ook in 2024 in samenwerking met Landschapsvereniging De Reggestreek weer een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit, door gratis zaadmengsels beschikbaar te stellen.

Aanmelden

Inwoners van de gemeente Wierden (zowel de dorpen als het buitengebied) kunnen zich vanaf heden tot en met zaterdag 2 maart 2024 aanmelden via www.wierden.nl/zaadmengsels
 

Met de bloemenmengsels kunnen tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond worden ingezaaid. Om veel effect te hebben is er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel.

Let op: Binnen de bebouwde kom geldt een minimum van 10 m2 in te zaaien grond, voor het buitengebied is dit een minimum van 200 m2.

Belangrijk voor mens en natuur

“Biodiversiteit is belangrijk voor mens en natuur. Wij zijn blij dat wij de actie die wij in 2022 in samenwerking met de Landschapsvereniging De Reggestreek zijn gestart, ook dit jaar gaan voortzetten. Door samen te werken kunnen we een groot gebied met particuliere gronden in onze groene gemeente voorzien van prachtige stroken met bloemen”, aldus wethouder Gertjan ten Brinke

Afhalen

De bloemenmengsels voor de inwoners van de dorpen kunnen op de volgende momenten worden opgehaald:

  • Zaterdag 23 maart tussen 9.30 en 12.00 uur bij de gemeentewerf aan de Anjelierstraat 8C in Wierden;
  • Dinsdag 26 maart tussen 09.30 uur en 12.00 uur aan de Mettenkampsweg 5 in Enter.

Hierover krijgt u per mail nog een bevestiging. Landschapsvereniging De Reggestreek zal inwoners van het buitengebied informeren, waar en wanneer de zaadmengsels voor het buitengebied kunnen worden opgehaald.

Uitslag foto wedstrijd

Op 10 oktober is tijdens onze jubileumavond de winnaar van de fotowedstrijd bekend gemaakt.
De eerste prijs is gewonnen door Jantina Berkhof bij de Blokdijk. De jury vindt dit een mystieke foto, met leuke lijnen en goede doorkijk door de bladeren.
De 2e prijs is gewonnen door Magda Hegeman, bij de  Langevoortsweg. Dit vindt de jury een sfeervolle foto met mooie schaduwen in de voorgrond. 
De derde prijs is gewonnen door Rudolf Stam. Het is genomen vanaf de brug bij Exoo. Hier zien we een mooie diepte in de foto.

1e prijs Jantina Berkhof, foto bij de Blokdijk
2e prijs Magda Hegeman, Langevoortsweg
3e prijs Rudolf Stam, vanaf de brug bij Exoo

Landschapsvereniging Reggestreek 25 jaar

Op 5 oktober 1998 is Landschapsvereniging De Reggestreek opgericht, dus 25 jaar geleden. We willen hier als vereniging graag bij stil staan en er een mooie en ook bijzondere avond aan besteden. Dit zal zijn op dinsdagavond 10 oktober a.s. Noteer dit alvast in uw agenda. Het programma wordt nog ingevuld en te zijner tijd ontvangt u als lid van de landschapsvereniging een uitnodiging.

We starten nu alvast met het uitschrijven van een fotowedstrijd. Als lid of familielid kunt u mooie foto’s maken van plekken in de gemeente Wierden. Stuur deze naar secretariaat@dereggestreek.eu met naam van de fotomaker en waar het gemaakt is. 

Op 10 oktober worden de winnaars van de mooiste foto’s bekend gemaakt en verrast met prijzen.

Stappenplan / tips inzaaien kruidenrijk bloemenmengsel

Plek kiezen
Kies altijd een plek waar de zon goed kan komen. Bloem- en kruidenmengsels groeien goed op schralere
grond (minder organische stof).
Niet bemesten, want met bemesten stimuleer je veelal ongewenste kruiden zoals melganzevoet, perzikkruid
en grassen zodat deze de overhand kunnen krijgen.

Grond voorbewerken
Veelal is een grondkerende bewerking met frees, schop of ploeg noodzakelijk. Daarna een mooi fijn
zaaibed maken met hark of eg. Je kunt dit zaaibed ook gebruiken als vals zaaibed. Dan zaai je het
kruidenmengsel niet in, maar hark je het na 1 á 2 weken opnieuw zodat de opkomende onkruiden
doodgaan en dan zaai je het pas in met het kruiden- of bloemenmengsel.

Doseren van zaden
Het doseren van de zaden is lastig, omdat je maar heel weinig nodig hebt per vierkante meter (vaak
maximaal 2 gram per vierkante meter). Dat lijkt misschien heel weinig, maar er zitten heel veel
verschillende zaadjes in 1 gram bloemenmengsel en elk zaadje kan een flinke plant worden. Om het
doseren gemakkelijker te maken kun je het zaad mengen met droog zand. Het maakt niet uit hoeveel zand
je gebruikt zolang je maar de juiste hoeveelheid zaden gebruikt voor de maat van het veld. Als het een
groter oppervlak is dan kun je de zand-zadenmix het beste evenredig verdelen over verschillende bakken.
Verdeel het veld vervolgens in gelijke stukken. Elke bak met of zonder zand kan voor een bepaald stuk
gebruikt worden.

Uitzaaien met de hand
Begin aan één kant van het in te zaaien oppervlak en neem wat zadenmengsel tussen duim en twee
vingers. Gooi dit als een waaier uit over de grond, probeer hierbij dicht bij de grond te blijven. Let op de
windrichting en zaai niet als het heel hard waait. Je kan beter wat te zuinig zaaien dan te grof, want je kan
altijd twee keer over een stuk zaaien, maar als je te weinig zaden hebt is het natuurlijk jammer.
Door te veel te zaaien krijg je niet een beter resultaat. Sommige planten zullen het namelijk niet redden
door de concurrentie van de andere zaden. Daarom is het ook niet raadzaam om zomaar andere mengsels
toe te voegen.

Nabewerken
Daarna licht inwerken met de hark of eg. In droge periodes is besproeien van de zaden en de jonge
plantjes aan te raden voor een beter resultaat.
Inzaaiperiode
De beste zaaiperiode is van eind maart tot en met mei. Zaai als er voldoende vocht in de grond zit en de
bodemtemperatuur niet te laag is. Veel bloemen zijn warmtebloeiers, als de temperaturen te koud zijn heb
je de kans dat er bepaalde grassen gaan overheersen.

Wanneer zie ik wat?
De eerste kiemplantjes zie je na 1 à 2 weken. De eerste bloei zie je na ongeveer 6 weken. Eerst beginnen
enkele soorten te bloeien, daarna komt ook de rest erbij en krijg je een veld met allerlei verschillende
soorten bloemen en kruiden.

Afhankelijk van externe factoren
Hoe jouw specifieke kruidenveld uitpakt is ook afhankelijk van externe factoren. Zo zijn
weersomstandigheden, grondsoort en onkruiddruk factoren die van invloed zijn op het uiteindelijke
resultaat.

Vervolgonderhoud 
Wanneer de kruiden meest uitgebloeid zijn is het het beste is om er voorlopig niets aan te doen. In de dode resten zitten veel insecten, de zaden zijn voedsel en de ruigte is een prima schuilplek voor allerlei dieren.
Daarom is het van belang dat, mocht je het toch willen afmaaien, je in elk geval 40 %.van de stroken tot het volgend voorjaar laat staan. De natuur houdt niet van strak en netjes opgeruimd zoals wij mensen dat gewend zijn. Probeer daar rekening mee te houden. 
Als er niet teveel gras en nog voldoende kruiden staan kun je het ook nog een jaar laten staan. Het bodemleven wordt dan niet verstoord.

Gratis zaadmengsels voor meer biodiversiteit

Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek delen weer gratis zaadmengsels uit voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is goed voor vogels, bijen en andere insecten. Naast een prachtig, kleurrijk aangezicht helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom gaat de gemeente – na het succes van de actie vorig jaar – ook in 2023 in samenwerking met Landschapsvereniging De Reggestreek weer een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit, door gratis zaadmengsels beschikbaar te stellen.

Aanmelden

Inwoners van de gemeente Wierden (zowel de kernen als het buitengebied) kunnen zich van dinsdag 14 februari tot en met zaterdag 4 maart 2023 aanmelden via www.wierden.nl/bloemenmengsel.

Met de bloemenmengsels kunnen tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond worden ingezaaid. Om veel effect te hebben is er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel.
Let op: Binnen de bebouwde kom geldt een minimum van 10 m² in te zaaien grond, voor het buitengebied is dit een minimum van 200 m².

Belangrijk voor mens en natuur

“Biodiversiteit is belangrijk voor mens en natuur. Wij zijn blij dat wij de actie die wij in 2022 in samenwerking met de Landschapsvereniging De Reggestreek zijn gestart, dit jaar gaan voortzetten. Door samen te werken kunnen we een nog groter gebied met particuliere gronden in onze groene gemeente voorzien van prachtige stroken met bloemen”, aldus wethouder Gertjan ten Brinke

Afhalen

De bloemenmengsels voor de inwoners van de kernen, kunnen op zaterdag 25 maart tussen 9.30 en 12.00 uur worden afgehaald bij de gemeentewerf aan de Anjelierstraat in Wierden. Hierover krijgt u per mail nog een bevestiging. Wij, Landschapsvereniging De Reggestreek, zullen de inwoners van het buitengebied informeren, waar en wanneer de zaadmengsels voor het buitengebied kunnen worden opgehaald.

Overijsselse Vrijwilligersprijs voor Landschapsvereniging de Reggestreek

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

In Wierden zijn donderdag de Overijsselse vrijwilligersprijzen uitgereikt door Niels van Hoorn, statenlid in de provincie. De prijs is een blijk van waardering voor honderd vrijwilligers in Overijssel, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving. In de gemeente Wierden ging de prijs naar vier organisaties die zich inzetten voor de samenleving.

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt.

“Landschapsvereniging De Reggestreek
Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.
Sinds 1998 zet deze vereniging zich met vele vrijwilligers en bewoners uit het  buitengebied in voor het onderhoud en de versterking van het (coulissen) landschap en de natuur in de gemeente Wierden.”
In Wierden zijn donderdag de Overijsselse vrijwilligersprijzen uitgereikt door Niels van Hoorn, statenlid in de provincie. De prijs is een blijk van waardering voor honderd vrijwilligers in Overijssel, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving. In de gemeente Wierden ging de prijs naar vier organisaties die zich inzetten voor de samenleving.