Gratis zaadmengsel voor meer biodiversiteit

Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek delen weer gratis zaadmengsels uit voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is goed voor vogels, bijen en andere insecten. Naast een prachtig, kleurrijk aangezicht helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom gaat de gemeente – na het succes van de actie afgelopen jaren – ook in 2024 in samenwerking met Landschapsvereniging De Reggestreek weer een bijdrage leveren aan het vergroten van de biodiversiteit, door gratis zaadmengsels beschikbaar te stellen.

Aanmelden

Inwoners van de gemeente Wierden (zowel de dorpen als het buitengebied) kunnen zich vanaf heden tot en met zaterdag 2 maart 2024 aanmelden via www.wierden.nl/zaadmengsels
 

Met de bloemenmengsels kunnen tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond worden ingezaaid. Om veel effect te hebben is er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel.

Let op: Binnen de bebouwde kom geldt een minimum van 10 m2 in te zaaien grond, voor het buitengebied is dit een minimum van 200 m2.

Belangrijk voor mens en natuur

“Biodiversiteit is belangrijk voor mens en natuur. Wij zijn blij dat wij de actie die wij in 2022 in samenwerking met de Landschapsvereniging De Reggestreek zijn gestart, ook dit jaar gaan voortzetten. Door samen te werken kunnen we een groot gebied met particuliere gronden in onze groene gemeente voorzien van prachtige stroken met bloemen”, aldus wethouder Gertjan ten Brinke

Afhalen

De bloemenmengsels voor de inwoners van de dorpen kunnen op de volgende momenten worden opgehaald:

  • Zaterdag 23 maart tussen 9.30 en 12.00 uur bij de gemeentewerf aan de Anjelierstraat 8C in Wierden;
  • Dinsdag 26 maart tussen 09.30 uur en 12.00 uur aan de Mettenkampsweg 5 in Enter.

Hierover krijgt u per mail nog een bevestiging. Landschapsvereniging De Reggestreek zal inwoners van het buitengebied informeren, waar en wanneer de zaadmengsels voor het buitengebied kunnen worden opgehaald.