Landschapsvereniging de Reggestreek zorgt voor kleurige en geurende kavels

Natuur & Milieu

Vergroten van biodiversiteit in gemeente Wierden

Tonnie Nooteboom zaait zijn kavel in met bloemenmengsels.

ZUNA – Landschapsvereniging de Reggestreek zet zich in de gemeente Wierden in voor het behoud van de leefbaarheid van het buitengebied. De begrippen ecologie en economie gaan wat de leden betreft hand in hand en zodoende worden meerdere projecten met succes uitgerold op het Wierdense platteland. De vereniging zorgt onder meer voor de authentieke houten hekwerken die op diverse kavels te vinden zijn. Maar ook streekeigen hagen en hoogstamfruitbomen verschijnen op advies van de Reggestreek. Een ander project dat dit voorjaar weer met succes is uitgerold is het aan de leden beschikbaar stellen van bloemenmengsels, om zo de biodiversiteit in de streek te bevorderen en bovendien ook een prachtig kleurrijk aanzicht te creëren.

Voor de leden is een akkermengsel met zaden van zo’n vijftien verschillende bloemsoorten beschikbaar. “We leveren dit mengsel gratis aan onze leden, tot een maximum bedrag van 250 euro,  goed voor zo’n twee derde hectare. Het zijn echter vaak wat kleinere kavels, meestal een strook langs een akker of weiland of een braakliggend stukje grond zoals hier in Zuna”, duiden bestuursleden Jan Nollen en Bert Ooms. De vereniging bekostigt de actie zelf, dankzij de contributie die van de leden geïnd wordt. Steun van de gemeente is er niet, in tegenstelling tot buurgemeenten. Wachten op wat centen duurde de bestuurders te lang en zodoende sloegen ze zelf de hand aan de ploeg.

Agrariërs en buurtgenoten Tonnie Nooteboom en Joop Roelofs hebben meerdere lappen grond in eigendom nabij de Ireneweg in Zuna. Behalve het runnen van hun boerenbedrijf, hebben ze aandacht voor flora en fauna. Met name Nooteboom zag met ledenogen aan hoe maatregelen van de overheid hem er toe dwongen om landbouwgronden op een haast negatieve wijze te bewerken. “De kieviet heb ik daardoor zien komen en gaan.” Hij draagt graag een steentje bij aan natuur en milieu en heeft het zaadmengsel besteld, om dit op het met stalmest bewerkte kaveltje op authentieke wijze (met de hand) in te zaaien. 

Nooteboom: “Ik kan enorm van de natuur genieten. Ik tijdens het werken met plezier even op een boomstam zitten, in dat bosje dat aan deze kavel grenst. De stilte en de natuur om je heen: vogels, reeën, ga zo maar door. Landbouw en natuur kunnen en horen hand in hand te gaan…  Daarom zaai ik ook die mengels nu. De bloemen zorgen straks voor insecten en die trekken weer vogels aan en ga zo maar door… Als boer maak ik daarom graag een offertje voor de natuur. Productie is belangrijk, maar er is meer…”

Het stukje grond in Zuna is één van de ongeveer veertig kavels die in de gemeente Wierden nu op deze wijze zijn ingezaaid. Hierdoor ontstaan voedselgebiedjes voor diverse insecten, die weer bron van voedsel zijn voor onder meer vogels. Daardoor helpt het om plaaginsecten zoals de processierups te bestrijden, omdat deze stroken natuurlijke vijanden aantrekken. “Ik heb hier ook al een strook met Zonnekroon ingezaaid, die bloemen zorgen straks voor voedsel voor de bij. En iets verderop gaan we daarom ook nog een bijenhotel plaatsen”, vertelt Roelofs, zelf ook imker. Met al deze inspanningen moet de biodiversiteit in dit gebied vergroot worden.

Artikel is met toestemming overgenomen uit ‘de Wiezer’ van 30 april 2021

https://www.dewiezer.nl/dewiezer/natuur-et-milieu/landschapsvereniging-de-reggestreek-zorgt-voor-kleurige-en-geurende-kavels-1