Logo reggestreek Kleur transparant v2
Verstand van het platteland
Landschapsvereniging De Reggestreek

25 jaar

Landschapsvereniging de Reggestreek is de vereniging van en voor alle bewoners van het buitengebied in het stroomgebied van de Boven en Midden Regge in de gemeente Wierden en omstreken. De vereniging zet zich in voor het behoud van de leefbaarheid van het buitengebied.

We hebben 180 leden, zowel agrariërs als burgers.

Wij willen draagvlak creëren voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten en projecten rond landschap en natuur voor zover dat economisch als ecologisch verantwoord is. Dit doen we in samenwerking met de diverse partijen in het gebied.

Historie van de A.N.V. “De Reggestreek” 

De vereniging is op 5 oktober 1998 opgericht. De naam “De Reggestreek” is gekozen omdat ons werkgebied in het stroomgebied van de Regge ligt.
Het initiatief is genomen door een aantal gemotiveerde boeren en boerinnen die iets meer wilden met het landschap en de promotie ervan.
De belangrijkste redenen om de Agrarische Natuur Vereniging De Reggestreek op te richten was de invulling van de grote oppervlakte natuur, die in de landinrichtings-gebieden Enter en Notter uitgevoerd zou worden en het leefbaar houden van het platteland. De agrariers vonden dat ze van oudsher hebben bewezen het landschap te kunnen onderhouden.
De speerpunten die destijds op het programma stonden waren de plaatsing van Reggestreekhekken, het behoud van de natuurlijke staat van de Twickelervaart en de realisatie van het Spakenplan.

Wat bieden we

Maaimachine voor o.a. wandelpaden

We beschikken over een robuuste maaimachine voor het onderhoud van wandelpaden en kleinere percelen met grasachtige begroeiing.  De maaimachine is beschikbaar voor leden van de Reggestreek en vrijwilligers van Plaatselijke Belang en andere belanghebbenden in de gemeente Wierden.

Landhekken

In de Reggestreek hebben zijn meer dan 75 landhekken te vinden. Deze zijn te herkennen aan de tekst ‘Reggestreek’. Het eikenhout is afkomstig uit de streek en wordt op maat gezaagd door zagerij Twickel. De Hekken worden geleverd als bouwpakket, inclusief beslag.

Gekloofde eiken palen en pootgoed

Naast de hekken kunnen we ook gekloofde eiken palen leveren. Deze zijn afkomstig van lokaal gezaagde houtopstanden. Op deze wijze kan op een duurzame wijze een mooie afrastering worden gemaakt.

Een mooi landschap met streekeigen erfbeplanting willen we stimuleren. We bieden de mogelijkheid om streekeigen pootgoed voor uw erf met korting te kopen.

Wat is er bereikt

Succesvolle gezamenlijke actie Gemeente Wierden en Landschapsvereniging De Reggestreek gratis zaadmengsels voor meer biodiversiteit

De actie die goed is voor de biodiversiteit dus voor vogels, bijen en andere insecten en daarnaast een prachtig, kleurrijk aangezicht biedt is een groot succes geworden. Naast de eerder genoemde voordelen helpt het ook om plaaginsecten zoals de eikenprocessierups te bestrijden.

De zaadmengsels zijn gratis beschikbaar gesteld aan inwoners in de gemeente Wierden die de beschikking hebben over een stuk grond. Deze actie is in navolging van de actie die wij in 2021 hebben gehouden. Vanwege het succes van die actie heeft de gemeente besloten om samen met de Reggestreek op te trekken. 

Met de bloemenmengsels zijn tuinen, stroken langs akkers, weilanden of braak liggende stukken grond ingezaaid. Om veel effect te hebben was er een minimum aantal vierkante meters bepaald voor het gratis mengsel. In de bebouwde kom gold minimaal 10 vierkante meter en in het buitengebied gaat het om minimaal 200 vierkante meter.

Wandelroutes

Rondom Wierden en Enter zijn er diverse ommetjes gerealiseerd. Deze zijn opgenomen in het wandelnetwerk.

Herstel van het landschap

Door onderhoud en aanleg van nieuwe beplanting en uit-rasteren van bomen met eiken palen. Zo zijn er meer dan 75 eiken Reggestreekhekken geplaatst.

Behoud historisch erfgoed

We willen karakteristieke panden en elementen in het landschap behouden.

Stichting de Reggestreek

Voor het uitvoeren van werkzaamheden, het beheer van terreinen en het afsluiten beheers-overeenkomsten hebben we deze stichting opgericht.

Landschapsvereniging De Reggestreek houdt zich o.a. bezig met:

  • het verantwoord gebruik van berm-maaisel op landbouwgrond

  • het adviseren over erf beplanting en streekeigen hagen

  • het stimuleren van het planten van hoogstamfruitbomen

  • het stimuleren van verbreding in de landbouw

Een impressie van wat er zoal te vinden is....

Het dagelijks bestuur

Bert Ooms

Bert is de voorzitter van de ANV 'De Reggestreek. Hij is melkveehouder in Enter.

Jan Nollen

Jan is onze secretaris.

Karel ter Steege

Is onze penningmeester. Hij regelt onze financiële zaken.

Overige bestuursleden

Klik hier voor de overige bestuursleden van onze vereniging.

Beheer Dakhorst

Dilleen Nijenhuis

Dilleen is beheerder van het waterretentiegebied “De Dakhorst”. U kunt haar benaderen voor het beheer van 'de Dakhorst'.

Coördinator

Maurice Veldhuis

is onze coördinator. U kunt hem benaderen voor beplanting, streekeigen landschapsadvies.