Boomdeeldag

Boomdeeldag: voor alle inwoners uit het buitengebied van de gemeente Wierden een boom

Er komen Boomdeeldagen aan! Dat betekent dat ook inwoners uit het buitengebied van de Gemeente Wierden bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Deze bomen kunnen opgehaald worden op de Boomdeeldag op 10 december.

Bomen voor een klein prijsje

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Landschapsvereniging de Reggestreek en de gemeente Wierden delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van een kwart van de totale kosten (eigen bijdrage tussen €37,50 en €250,-). De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

Voor iedereen die in het buitengebied woont

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente Wierden woont. Met een plek voor bomen en/of bosplantsoen kan de lokale biodiversiteit en de landschapsstructuur versterkt worden. Dit kan in een klein landschapselement of op het erf.
Online aanvragen van 15 juni tot 30 juli

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om plantmateriaal online aan te vragen, via boomdeeldagen https://landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen

Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen. De eigen bijdrage is maximaal €250,-. Driekwart van het totale bedrag met een maximum van €1000,- wordt door de provincie en gemeente aangevuld. Op zaterdag 10 december 2022 kan het plantmateriaal door inwoners van de gemeente Wierden opgehaald worden, er wordt later gecommuniceerd waar dat zal plaatsvinden.

Wethouder Johan Coes: “Bomen en bosplantsoen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en zeker ook het landschap van onze gemeente en provincie. Mooi dat we op deze manier samen met inwoners van ons buitengebied kunnen bijdragen aan een groenere gemeente.”

1,1 miljoen bomen

Deze ‘Iedereen een Boom-actie’ is onderdeel van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen te planten in Overijssel. Het vergroenen van het mooie Overijssel draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid. Meer informatie lees je op www.iedereeneenboom.nl.