Vacature coördinator (ca. 200 uren op jaarbasis)

Landschapsvereniging De Reggestreek is voor haar activiteiten op zoek naar een nieuwe coördinator.

Deze functie houdt in:

  • Het inventariseren en maken van een eenvoudig landschaps​(beplantings)plan voor leden die het landschap aantrekkelijker willen maken.
  • Leden die aan natuurbeheer willen doen, verder op weg helpen en begeleiden. 
  • De verkoop van beplanting en het uitschrijven van de facturen.
  • Uitvoering geven aan diverse initiatieven die de landschapsvereniging initieert of samen met partners oppakt.
  • ​In overleg het dagelijks beheer uitvoeren voor het waterretentie en infiltratiegebied “De Dakhorst”. Dit houdt o.a. in het overleg voeren met betrokken partijen en het uitvoering geven aan het beheer.
  • In overleg kan ook de verkoop van Reggestreekhekken en gekloofde eiken palen tot de taken behoren.

Er wordt uitgegaan van een taak van 200 uren per jaar, afhankelijk van de werkzaamheden die opgepakt worden. De werkzaamheden zijn wisselend per jaar en afhankelijk van de seizoenen. De geldelijke vergoeding is in overleg met het bestuur maar men moet uitgaan van een passende vrijwilligers en onkostenvergoeding.

Voor belangstelling of meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van De Reggestreek of met de huidige coördinator Dilleen Nijenhuis (0631237315).